Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II

ul. Kazimierzowska 2, 36-200 Brzozów

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do zdjęć.
 • Niektóre załączniki dodawane są w formie skanów.
 • Filmy bez opisu i tłumaczeń migowych.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Stolarz.
 • E-mail: sdsbrzozow123@op.pl
 • Telefon: 134340175

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie
 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Kazimierzowska 2
 • E-mail: sdsbrzozow123@op.pl
 • Telefon: 134340175

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie, usytuaowany jest w jednym wielokondygnacyjnym budynku. Budynek wraz z gruntem stanowi własność Gminy Brzozów, która posiada prawo wieczystego użytkowania. Budynek posiada podpiwniczenie oraz użytkowe poddasze.    W 2006 roku Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie został rozbudowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.Do budynku prowadzą dwa wejścia oraz jest zamontowana winda śrubowa, która zatrzymuje się na każdym półpietrze. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd do budynku, przeznaczony dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe mają szerokość 130 cm, a korytarzy 140 cm. Środowiskowy  Dom Samopomocy w Brzozowie leży w centralnym punkcie miasta. Budynek jest ogrodzony.

Informacje

Liczba wyświetleń: 48
Utworzono dnia: 30.09.2020
Dokument wprowadził:
Barbara Stolarz
Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowy Dom samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

Historia publikacji

 • 30.09.2020 14:28, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności