Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II

ul. Kazimierzowska 2, 36-200 Brzozów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informuję, iż:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie, ul. Kazimierzowska 2, 36 -200 Brzozów.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sdsbrzozow123@op.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.brzozow.naszsds.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sdsbrzozow04@op.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawy o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2017, poz. 1769 ze zm. ),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm. ).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych, w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orgazniacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. nr 14, poz.67 ze zm. ).

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Podanie przez Pana /Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/ Pani zobowiązana  do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

- odmowa korzystania z usłu świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie.

Pani/ Pana dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 89
Utworzono dnia: 06.06.2018

Historia publikacji

  • 12.06.2019 11:51, Administrator
    Edycja strony: KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  • 08.06.2018 12:55, Administrator
    Edycja strony: KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  • 06.06.2018 13:43, Administrator
    Edycja strony: KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO