Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://brzozow.naszsds.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Brak tekstu alternatywnego do zdjęć.
  • Niektóre załączniki dodawane są w formie skanów.
  • Filmy bez opisu i tłumaczeń migowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Stolarz, adres poczty elektronicznej sdsbrzozow123@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134340175. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie, usytuaowany jest w jednym wielokondygnacyjnym budynku. Budynek wraz z gruntem stanowi własność Gminy Brzozów, która posiada prawo wieczystego użytkowania. Budynek posiada podpiwniczenie oraz użytkowe poddasze.    W 2006 roku Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie został rozbudowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.Do budynku prowadzą dwa wejścia oraz jest zamontowana winda śrubowa, która zatrzymuje się na każdym półpietrze. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd do budynku, przeznaczony dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe mają szerokość 130 cm, a korytarzy 140 cm. Środowiskowy  Dom Samopomocy w Brzozowie leży w centralnym punkcie miasta. Budynek jest ogrodzony.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny